top of page
Raizit Logo

תנאי שימוש מומלצים לפלטפורמת רייז איט

 

 

ברוכים הבאים!

הגעתם לפלטפורמת רייז איט ("הפלטפורמה") המופעלת בשיתוף [שם הלקוח] ("אנחנו", "לנו") שמטרתה לסייע בניהול התקשורת בינכם לבין [שם הלקוח] ומתוך השאיפה לאפשר לכם להשתתף ולהשפיע, בצורה אקטיבית יותר, בתהליכי קבלת ההחלטות ובדיונים המתקיימים ב[שם הלקוח], לחלוק את הדעות והמחשבות שלכם עם [שם הלקוח] ועם המשתמשים האחרים ("המשתמשים").

1.1. תנאי שימוש אלה, יחד עם מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה – Cookies [להוסיף היפר קישור] (להלן ביחד: "תנאי השימוש"), הם התנאים המשפטיים המסדירים את הכניסה והשימוש שלכם בפלטפורמה, אנא קראו את תנאי השימוש בעיון רב. באמצעות השימוש בפלטפורמה, אתם מסכימים לאמור בתנאי השימוש. ככל שאינכם מסכימים לאמור בתנאי השימוש, עליכם להימנע מלהיכנס לפלטפורמה ומלבצע כל שימוש בה.

 

1.2. השימוש שלכם בפלטפורמה מותר מגיל 18 בלבד, בתנאי שהנכם אזרחי או תושבי ישראל, [נא הכניסו קריטריונים נוספים כגון: תושב תל אביב] ולמטרות אישיות בלבד. 
 

 

1.3. כניסה והרשמה
 

 

1.3.1.באפשרותכם לנווט ולהשתמש בפלטפורמה באופן אנונימי. במקרים מסוימים, השימוש בפלטפורמה עשוי להיות כרוך ביצירת חשבון משתמש והזדהות. במידה ונדרשים יצירת חשבון משתמש והזדהות, עליכם לפעול בהתאם להוראות הרישום בטופס המופיע בפלטפורמה ולמלא את פרטי ההזדהות הנדרשים ("נתונים"). עליכם למסור פרטים נכונים ומדויקים, ולעדכן אותנו, ללא דיחוי, בכל מקרה של שינוי בנתונים שנמסרו על ידכם.
 

 

1.3.2.אנחנו מזמינים אתכם לקרוא בעיון את מדיניות הגנת פרטיות ומדיניות ה – Cookies [היפר קישור] כדי לקבל הסבר על השימוש שלנו בנתונים שנכללים תחת הגדרת "מידע" במדיניות.
 

 

1.3.3.חלה עליכם האחריות הבלעדית לשמור את הסיסמה שלכם ואת דרכי הגישה לפלטפורמה בסודיות, תוך נקיטה בסידורי אבטחה מתאימים, כדי למנוע שימוש וניצול לרעה של חשבון המשתמש שלכם.
 

1.4. השימוש בפלטפורמה

1.4.1.אתם מתחייבים להשתמש בפלטפורמה בהתאם לדרישות כל דין ובהתאם לתנאי השימוש.

1.4.2.הפעולות הבאות הינן אסורות ואתם מתחייב כי לא תגרמו או תתרמו לביצוע, ולא תתירו לאחר לגרום לביצוע או לבצע, את הפעולות הבאות:

1.4.3.להשתמש בפלטפורמה ו/או בתכנים לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית ו/או אסורה.

1.4.4.להסיר או להפריד מהתכנים ו/או מהפלטפורמה כל הגבלות וסימנים המציינים זכויות קנייניות, לרבות כל ההודעות הקנייניות המופיעות בהם (כגון ©, TM או ®) ו/או להפר זכויות קנייניות, מוסריות, זכויות יוצרים, זכויות מעין קנייניות, סודות מסחריים, סימני מסחר או פטנטים.

1.4.5.להפר ו/או לפגוע בזכויות המשתמשים לפרטיות ולצנעת הפרט ובזכויות אחרות, או לאסוף מידע אישי אודות משתמשים, בין אם באופן ידני או באמצעות שימוש בכל רובוט, עכביש, זחלן, כל יישום חיפוש או אחזור, או שימוש באמצעי, בתהליך או בשיטה ידניים או אוטומטיים אחרים על מנת להיכנס לאתר ולאחזר, לאסוף ו/או לשאוב מידע.

1.4.6.לפגוע ביכולת של, או להכביד על, משתמשים אחרים להשתמש בפלטפורמה. איסור זה כולל גם איסור על משלוח "דואר זבל", מכתבי שרשרת, משחקי פירמידה או כל ניסיון למסור מידע או להציע שירותים או מוצרים שיתר המשתמשים לא אישרו קבלתם.

1.4.7.לבצע כל פעולה היוצרת או העלולה ליצור עומס גדול על תשתית הפלטפורמה. לפגוע ולשבש פעולות הפלטפורמה או השרתים או הרשתות המאחסנות את הפלטפורמה.

1.4.8.לעקוף את האמצעים בהם אנחנו משתמשים על מנת למנוע או להגביל את הגישה לפלטפורמה.

1.4.9.להעתיק, לתקן, לשנות, להתאים, למסור, להנגיש, לתרגם, להפנות, לבצע הנדסה חוזרת, להמיר קוד בינארי לקוד פתוח, לעשות דה-קומפילציה, או להפריד כל חלק בתוכן או באתר, או להציג לציבור, ליצור יצירות נגזרות, לבצע, להפיץ, לתת רישיון משנה, למכור, לעשות כל שימוש מסחרי, למכור, להשכיר, להעביר, להלוות, לעבד, לאסוף, לשלב עם תוכנה אחרת – של כל חומר הכפוף לזכויות קנייניות שלנו או של צדדים שלישיים, לרבות קניין רוחני שלנו או של צדדים שלישיים.

1.4.10.לנצל למטרה מסחרית כלשהי כל שימוש או גישה לפלטפורמה, להציף את הפלטפורמה בהודעות חוזרות, לקדם תכנים מלאכותיים, פרסום חומרים שקריים או מטעים ופרסום קישורים.

1.4.11.להפר את תנאי השימוש וכל חלק מהם.  

1.4.12.להפר הוראות כל דין בקשר עם השימוש בפלטפורמה.

1.4.13.לפרסם תכנים שיש בהם הפרת חובות זהירות או אמון.

1.4.14.ליטול חלק כלשהו ו/או לתרום או לסייע לפעילות שיתוף קבצים, להשתתף ו/או לתרום להשתתפות בהעברת מידע ו/או הפניה ו/או יצירת קישורים לאתרי אינטרנט מפרים.

1.4.15.לבצע  פרסום אסור על פי דין, לרבות פרסומים מתוך דיונים בדלתיים סגורות, להפר הוראות צנזורה, לפגוע בביטחון המדינה או בזכויות צדדים שלישיים.

1.4.16.לנסות לאסוף מידע על הפלטפורמה, לרבות באמצעים טכנולוגיים, הפעלה או סיוע לפעולת יישום מחשב או כל אמצעי אחר שמטרתם סריקת ו/או העתקת ו/או אחזור ו/או כריית מידע, ביצוע ו/או גרימת שינוי כלשהו בפלטפורמה  לרבות, אך מבלי לגרוע,  בתכנים שפרסמו משתמשים אחרים, ובכלל זה התערבות בקוד המקור של הפלטפורמה.

1.4.17.להפריע לפעילות הפלטפורמה ו/או המשתמשים האחרים, לרבות בדרך של שיבוש ו/או הפרעה לפעילות מחשב כדוגמת "וירוסים", "תולעים" ויישומים מזיקים אחרים, חדירה לחומר מחשב, עריכת ו/או החדרת תוכנה באופן שעלול לגרום נזק או שיבוש למחשב ו/או חומר מחשב, מחיקת חומר מחשב, הסגת גבול.

1.4.18.למסור סיסמאות ו/או פרטים אישיים ו/או אינטימיים אודות משתמשים אחרים ו/או הטרדת משתמשים אחרים, התחזות לאחר, עשיית פרסום ו/או קידום מכירות מסחריים, תעמולה פוליטית ו/או קידום מתמודדים ומפלגות בבחירות, שימוש בשפה בוטה ו/או פוגענית.

1.4.19.לפרסם חומר פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה או העלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או כל חומר הנוגע לקטינים ומזהה אותם, או חומר המעודד ו/או תומך ו/או מסייע בביצוע מעשה המהווה עבירה פלילית לפי דיני מדינת ישראל ו/או כל חומר המהווה לשון הרע על אדם או פוגע בפרטיותו ו/או כל חומר שפרסומו נאסר לפי הוראות כל דין וכן כל תוכן העלול להטעות צרכן, כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח, כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.

1.4.20.להשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בתכנים המוצגים באתר באופן חלקי או כולל לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא, ללא הסכמתנו מראש ובכתב.

מובהר כי האיסורים הללו חלים גם ביחס להעלאת קישורים לחומרים ו/או תכנים כאמור.

1.4.21.אתם מתחייבים ליידע אותנו, באופן מיידי, על כל אפשרות לפגיעה במשתמשים אחרים ו/או בצדדים שלישיים ו/או הפרה קיימת או צפויה של הוראות הדין, עקב ו/או כתוצאה מפעולותיכם או מפעולות אחרות הידועות לכם.

1.5. תכנים שנמסרים לפרסום על ידכם

1.5.1.אתם מתחייבים כי תישאו במלוא האחריות ביחס לכל התכנים (לרבות צילום, וידאו, הקלטה, תמונה, איור, טקסט, סימון, פורמט, עיצוב וכיו"ב) שתעלו או שתגרמו להצגתם בפלטפורמה ("תכנים") וכי אין כל מגבלה חוקית ו/או חוזית ו/או אחרת המונעת מכם להעלות ו/או לפרסם תכנים אלה כאמור.

1.5.2.אנחנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לסרב לפרסם ו/או למחוק ו/או לערוך שינויים באופן מלא או חלקי, בתוכנים בין אם טרם הועלו לפרסום ובין אם כבר פורסמו, ללא צורך בהסכמתכם או במתן הודעה מוקדמת, וזאת, בין היתר, עקב פגיעה ו/או חשש לפגיעה בהוראות תנאי השימוש, הוראות הדין או בזכויות צדדים שלישיים ו/או עקב הוראה של רשויות מוסמכות ו/או מטעמים טכניים, לרבות שינויים טכנולוגיים, וזאת גם אם לא יישמרו גיבויים כלשהם לתכנים.

1.5.2.1.בעצם העלאת התכנים לפלטפורמה אתם מקנים לנו ולמי מטעמנו, באופן בלתי חוזר וללא תמורה, רישיון שימוש בתכנים, לא בלעדי, בלתי מוגבל בזמן, ללא תמורה מצד מקבל הרישיון, כלל עולמי וכולל שימוש חוזר ונשנה בתכנים בכל מדיה המאפשר למקבלי הרישיון להעניק רישיונות משניים, לבצע יצירות נגזרות, לבצע עסקאות ו/או התקשרויות עם צדדים שלישיים, בתמורה או שלא בתמורה, לרבות שכתוב, עריכה, עיבוד, תקצור, תרגום, העתקה, אחסון, פרסום ברשת האינטרנט ו/או בכל מדיה אחרת, קיימת ו/או עתידית, והכל על פי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא צורך בהסכמתכם, וללא מתן תמורה כלשהי לכם .

1.5.2.2.העלאת תכנים לפלטפורמה אינה שוללת מבעלי זכויות היוצרים בתוכנים את זכויותיהם בתכנים.

1.5.2.3.העלאת תכנים מהווה אישור והסכמה שלכם כי עריכת התכנים כאמור ו/או כל שינוי שלהם על ידינו ו/או מי מטעמנו, שלא יהיה בו כדי לפגוע פגיעה של ממש בכבודכם, לא יהווה פגיעה בזכותכם המוסרית ו/או כל פגיעה אחרת בכם.

1.6. תכנים שנמסרו לפרסום על ידי משתמשים

1.6.1.בפלטפורמה מתפרסמים תכנים שמקורם במשתמשים אחרים של הפלטפורמה. תכנים כאלה מתפרסמים באזורים המיועדים לכך (כדוגמת דיונים, צ'אטים וכו') וקיימים שירותים המאפשרים לכם להזין לפלטפורמה תכנים משלכם. שליחת תכנים לפרסום בפלטפורמה אינה מקנה לכם זכות לדרוש שהתכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם.

1.6.2.אנחנו מעודדים את חופש הדיבור ואת קיומו של דיון פורה בפלטפורמה, תוך השתתפות פעילה שלכם ושל יתר משתמשי הפלטפורמה. יחד עם זאת, על מנת לאפשר את קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרויות הפתוחות בפניכם להתבטא בפלטפורמה, אנחנו רשאים (אך לא חייבים) לבדוק ו/או לנטר את התכנים הללו לפני פרסומם. בדיקות כאלה תעשינה בכדי לנסות למנוע פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם בלתי חוקיים על פניהם בלא צורך בהפעלת שיקול דעת משפטי.

1.6.3.השימוש הפלטפורמה ובתכנים המוצגים בפלטפורמה הינו "כפי שהוא" ("AS IS"). אנחנו מעודדים אתכם להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים שמתפרסמים בפלטפורמה, ובכלל זה לתכנים שמפרסמים משתמשים אחרים בפלטפורמה. תכנים שמפרסמים משתמשים אחרים בפלטפורמה, אינם מתפרסמים מטעמינו ולפיכך שאנחנו, נציגינו, עובדינו, מנהלינו ומי הפועל מטעמינו, לא אחראים, בשום מקרה, לטיבם, מהימנותו, נכונותו, שלמותו, עדכניותו, חוקיותו ותפקודו, של איזה מהתכנים או לכל הסתמכות שלכם ביחס לתכנים והשימוש וההסתמכות על התכנים הנם באחריותכם הבלעדית. זכרו תמיד כי תכנים כאלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים כדוגמת עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכיו"ב, במקום שהתייעצות כזאת נדרשת.

1.6.4.בעת שיגור או מסירת תכנים לפרסום בפלטפורמה, חלה עליכם האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליכם להקפיד שתכנים כאלה יהיו תואמים את הנושא שבקשר אליו אתם מגיבים, שהתכנים יעמדו בתנאי החוק ובהוראות תנאי השימוש.

1.6.5.אנחנו רשאים לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל תוכן שמסרתם לפרסום בכל עת שנמצא כי הפרתם תנאי שימוש אלה או שעשיתם מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בפעילות התקינה של הפלטפורמה, במשתמשיה, בנו או במי מטעמנו. בנוסף, במקרה זה, נהיה רשאים למנוע מכם פרסום תכנים נוספים באתר. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויותינו לפי כל דין.

1.6.6.התכנים שתמסרו לפרסום בפלטפורמה יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט. נהגו בתבונה ובזהירות במסירת פרטים אישיים (כדוגמת כתובת או מספר טלפון).

2. שיפוי

אתם מתחייבים בזאת לשפות אותנו ואת מי מטעמנו מפני כל נזק, אובדן, חבות, תביעה או דרישה ולרבות הוצאת משפטיות ושכר טרחת עו"ד, שיגרמו על ידכם ו/או על ידי צד שלישי כלשהו בעקבות שימושכם בפלטפורמה שלא כדין ו/או בהפרת תנאי מתנאי השימוש.

3. הפסקת פעילות

אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק בכל עת, לתקופה קצובה או לאלתר, באופן חלקי או כולל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, את פעילות הפלטפורמה או לתקן או לשנות את אופיה ותוכנה וכן להסיר מהפלטפורמה תכנים ומידע ללא שמירתם, וכל זאת על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא צורך בהודעה מוקדמת או בהסכמתכם או בהסכמת צד ג' כלשהו ואתם מסכימים כי לא תהא לכם כל טענה ו/או תביעה כנגדנו בקשר עם כך.

4. קניין רוחני

4.1.כל זכויות הקניין הרוחני בפלטפורמה, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושנו הבלעדי, או רכושו של צד ג' אשר העניק לנו רישיון שימוש בהם והם מוגנים הן מכוח הדין בישראל והן מכח אמנות בינלאומיות אליהן הצטרפה מדינת ישראל. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובה הגרפי של הפלטפורמה, עיצובה, בסיסי הנתונים בה, קוד המחשב של הפלטפורמה, כתובת האינטרנט שלה, אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות, אך מבלי לגרוע, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של וכל פרט אחר הקשור בהפעלת הפלטפורמה.

4.2.אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן הפלטפורמה בלא קבלת רשותנו המפורש מראש ובכתב.

4.3.אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בפלטפורמה, בבסיס הנתונים של הפלטפורמה, או בפרטים אחרים המתפרסמים בפלטפורמה בלא קבלת הסכמה מפורשת שלנו מראש ובכתב.

5. הפרת תנאי השימוש

במידה ויש לנו סיבה לחשוד כי הפרתם תנאי מתנאי השימוש, נהיה רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לנקוט באחת או יותר מהפעולות המפורטות להלן, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לרשותנו על פי דין:

5.1.לחסום את גישתכם לפלטפורמה;

5.2.לדרוש ו/או לתבוע מכם כל סעד לו נהיה זכאים על פי כל דין.

5.3.להעביר פרטיכם לרשויות המוסמכות ולצדדים שלישיים.

6. קישורים לאתרים

6.1.בפלטפורמה יכולים להיות מוצגים קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר איננו מפקחים עליהם או בודקים אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם. העובדה שהפלטפורמה מקשרת לתכנים אלה אינה מעידה על הסכמתנו לתוכנם ואינה מהווה ערובה לאמינותם, לעדכניותם, לחוקיותם, לנוהגי בעליהם בתחום הפרטיות ולכל היבט אחר הכרוך בתפעול שלהם לפיכך, לא נישא בכל חבות ונהיה פטורים מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו לכם ו/או לצד שלישי, בגין השימוש בפלטפורמה ו/או בדפי האינטרנט כאמור ו/או בתוכן שמפורסם בהם.

6.2.אנחנו לא מתחייבים כי הקישורים יהיו תקינים ויובילו אתכם לאתר אינטרנט פעיל. אנחנו רשאים להסיר מהפלטפורמה קישורים שנכללו בה בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים, לפי שיקול דעתנו המוחלט.

7. הדין החל וסמכות השיפוט

התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש בפלטפורמה, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש בפלטפורמה או הקשור אליה מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב – יפו בלבד.

8. תנאים נוספים

8.1.תנאי השימוש חלים על השימוש בפלטפורמה באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש בפלטפורמה בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.

8.2.אתם מסכימים כי רשומות המחשב שלנו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

8.3.במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה משפטית כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

8.4.כותרות הפרקים מובאות למען הנוחות וכדי לסייע לכם להתמצא בתנאי השימוש ולא תשמשנה בפרשנות תנאי השימוש.

8.5.תנאי השימוש מיועדים לנשים ולגברים כאחד ונוסחו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. 

8.6.אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לנו לפי כל דין. 

8.7.ויתור, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה לא ייחשבו כויתור שלנו על זכות מזכויותינו לפי תנאי שימוש אלה או על פי דין ולא ישמשו מניעה לתביעה על ידינו או מי מטעמנו, אלא אם כן נעשה ויתור כזה באופן מפורש ובכתב.

8.8.אנחנו רשאים, על פי שיקול דעתנו הבלעדי, לשנות את תנאי השימוש מעת לעת וזאת ללא צורך במתן הודעה או התראה על כך. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו בפלטפורמה יחייבו אתכם. המשך השימוש שלכם בפלטפורמה לאחר עדכון תנאי השימוש יהווה הסכמתכם לתנאים המעודכנים לרבות לשינויים שנערכו.  

8.9.לכל שאלה, בקשה ופניה ניתן ליצור עמנו קשר באחת מהדרכים הבאות [פרטי התקשרות].

 

     מעודכן נכון ליום [תאריך חתימת ההסכם].     

נוסח תנאי שימוש כלליים אלה והוראות תנאי השימוש עשויים לדרוש התאמות ושינויים מעת לעת ובהתאם לנסיבות.

יש לאשר נוסח תנאי שימוש זה ע"י ייעוץ משפטי או ייעוץ מתאים אחר.

רייז איט לא תישא בכל אחריות בקשר עם נוסח תנאי שימוש זה לרבות בכל הקשור והנובע משימוש או אי שימוש בו.

bottom of page