top of page
  • Writer's pictureMilka Levin

הקשבה, שיתוף פעולה והשפעה: למה שיתוף ציבור חשוב

שיתוף ציבור הוא תהליך דמוקרטי המאפשר לאזרחים לקחת חלק פעיל בתהליכי קבלת ההחלטות המשפיעות על חייהם. תהליך זה תורם רבות לשיפור איכות ההחלטות, הגברת האמון בין הציבור למקבלי ההחלטות, וקידום תחושת השייכות והאחריות בקרב האזרחים3 views0 comments

Comments


bottom of page